PolicyWatch

Hver anden selvstændig: Christiansborg har gjort det sværere for os

Det er blevet sværere at være selvstændig over det seneste år. I hvert fald, hvis man spørger dem selv. Socialdemokratiet vil hellere hjælpe selvstændige gennem forskning end ved aktiesparekonto og investorfradrag, siger partiets erhvervsordfører Orla Hav.

Foto: Kenneth Meyer

2020 har været et særdeles barskt år – ikke mindst for landets selvstændige.

Men hvis man ser bort fra coronakrisen, har Christiansborg ifølge de selvstændige selv ikke gjort meget for at forsøde tilværelsen for de selvstændigt erhvervsdrivende, viser en rundspørge fra Virksom, der er en faglig organisation og a-kasse for selvstændige under Ledernes Hovedorganisation.

I en rundspørge blandt 1.093 medlemmer af Virksom svarer 50,5 pct., at de mener, at de politisk bestemte rammer for at drive selvstændig virksomhed er blevet forværret det seneste år. 14,3 pct. går endda så langt som til at sige, at rammerne er blevet meget forværret.

"De selvstændige er med til at skabe fremtidens arbejdspladser og omsætte nye idéer til konkrete virksomheder. Derfor er det meget uheldigt, at de selvstændige selv siger, at Christiansborg i stigende grad gør livet svært for dem. Livet som selvstændig er udfordrende nok i forvejen," siger Niklas Praefke der er cheføkonom hos Ledernes Hovedorganisation og Virksom.

Han peger på, at tidligere undersøgelser fra Virksom har vist, at det i særlig grad er de administrative byrder og skattesystemet, som er med til at gøre tilværelsen som iværksætter svær. Og her ser Niklas Praefke, at udfordringerne kun er blevet større:

"Det er et kæmpe problem for mange selvstændige, at de ikke har mulighed for at tiltrække den nødvendige risikovillige kapital til at få idéerne til at vokse sig store. Derfor er det meget uheldigt, at et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, DF, Enhedslisten og SF har valgt at droppe de planlagte forbedringer af aktiesparekontoen og investorfradraget."

"Samtidig viser den seneste opgørelse af de administrative byrder, at der er blevet endnu mere administrativt bøvl for dansk erhvervsliv at holde styr på. De selvstændige risikerer at drukne i offentlige blanketter og bureaukrati," siger Niklas Praefke.

Socialdemokratiet: Vi giver bedre mulighed for forskning og udvikling

Orla Hav, der er erhvervsordfører i Socialdemokratiet, mener ikke, at coronakrisen kan have undgået at påvirke de selvstændiges opfattelse af den aktuelle situation.

"Jeg kan jo ikke vide, hvad der er deres bevæggrunde, men da du forelagde det, så tænkte jeg, at jeg da godt kan forstå det - med den Covid-dagsorden, som hele samfundet er præget af, er det jo blevet nogle andre hensyn, der styrer, end det vi normalt ser styrer vores erhvervsudvikling. Det kan jeg godt forstå smitter af på den måde, man oplever sin normale bevægelsesfrihed," siger Orla Hav.

I en situation, hvor erhvervslivet er ekstraordinært hårdt presset, burde man så ikke netop gøre en ekstra indsats politisk for at gøre det mere attraktivt at være iværksætter - for eksempel via den planlagte forbedring af aktiesparekontoen eller investorfradraget, som et flertal besluttede ikke at forsætte?

"Der er jo mange måder at gøre det på. Jeg ved, at der arbejdes på at finde nogle måder hvorpå vi kan gøre det mere attraktivt at være iværksætter, så man oplever, at der er forskellige syn på én måde at gøre det på, er jo ikke et udtryk for, at man ikke ønsker, at der skal være muligheder for at lave iværksætteri."

Du siger, at der bliver arbejdet på at gøre det mere attraktivt at lave iværksætteri – vil du fremhæve nogle konkrete initiativer, du ser for dig, at man kunne tage i brug?

"Jeg hæfter mig jo ved, at i det finanslovsforslag, der er ved at blive vedtaget, er der 750 mio. kr. til yderligere til forskning og udvikling. Det er dog en slat penge, som vi jo i høj grad håber på rammer nogle af de steder, hvor Danmark har gode forudsætninger for at slå i gang," siger Orla Hav.

Hvis man kigger på de største virksomheder, er det jo også de mest forskningstunge virksomheder. Hvad kan man gøre for enkeltmandsvirksomheder og små selvstændige specifikt?

"De har mulighed for også at søge de puljer, der er, og de vil jo også kunne have gavn af nogle af de samarbejdsrelationer, der er mellem de videregående uddannelser og virksomhederne ved at trække på det beredskab, som de videregående uddannelser har med baggrund i en større forskningsbevilling," siger Orla Hav.

Venstre: Der er rum til forbedring

Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Petersen kalder det "ærgerligt", at over halvdelen af de selvstændige oplever, at rammerne for at drive virksomhed er blevet forværret over det seneste år.

"Det, jeg tror frustrerer dem, er, at nogle af hjælpepakkerne jo ikke i høj nok grad har kunne adressere de selvstændige, og man har også kunne se, at regeringen synes, at selvstændige skal kompensere med 23.000 kr. om måneden, mens lønmodtagere skal kompenseres med 30.000 kr."

"Jeg har siddet til jeg ved ikke hvor mange forhandlinger og sagt, at der da må være de samme vilkår, men det vil regeringen ikke. Jeg kan godt forstå, at det skaber en masse frustration," siger Torsten Schack Petersen.

"Derudover har den her regering ikke lavet et eneste initiativ, der har gjort det lettere at drive virksomhed i Danmark. Tværtimod er der kommet nye administrative byrder, så der er rum til forbedring," lyder det fra Venstres erhvervsordfører.

Niklas Praefke mener, at der er brug for at lempe kapitalbeskatningen, så det bliver mere attraktivt at investere i opstartsvirksomheder. Samtidigt peger han på, at Virksom sammen med en lang række andre organisationer – blandt dem Dansk Industri, Dansk Erhverv og Dansk Iværksætterforening - har foreslået at nedsætte minimumsindskuddet i ApS’er fra 40.000 kr. til 8.000 kr.

Det ser Orla Hav dog ikke for sig.

"Det sidste har vi jo lige forholdt os til, da vi gik fra IVS’er til APS’er. Der var simpelthen blevet for stor tilfældighed i den måde, man fik folk lodset ind på den her bane på. Vi synes også, at det skal have en vis tyngde at melde sig under fanerne som selvstændig. Det er jo ikke fordi, vi ikke vil have, at folk bliver selvstændige, men man skal, om man så kan sige, have hånden lidt på kogepladen selv," siger Orla Hav.  

Og i forhold til at lempe kapitalbeskatningen?

"I øjeblikket er vi jo ved at lave en regning til os selv. Vi skal betale lidt mere i skat, fordi vi skal hjælpe hele samfundet igennem Covid-epedimien. Så jeg tror ikke, at det ligger lige for at lempe beskatningen. Det er der rigtigt mange, der gerne vil have, men jeg tror ikke, at det er det, der står øverst på samfundets øverste dagsorden, hvis vi skal holde en fornuftig økonomi, og det er jeg bestemt tilhænger af."

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier