PolicyWatch

Debat: Mens erhvervslivet er presset i bund, har det offentlige fået større appetit på at drive erhvervsvirksomhed for skatteborgernes penge

Godt hver tredje virksomhed, der sælger til det offentlige, har oplevet at få hjemtaget opgaver i løbet af de seneste tre år, viser undersøgelse fra Dansk Erhverv.

Foto: Thomas Borberg

Private leverandører har i de seneste år har tabt terræn i den offentlige sektor. Det kan ses særligt i kommunerne, som konkurrenceudsætter for markant mindre end tidligere. Hvad værre er, så bliver der ikke blot konkurrenceudsat færre opgaver. Det offentlige har også fået stigende interesse for at drive erhvervsvirksomhed selv.

Tendensen understøttes af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Erhverv, som viser, at godt hver tredje virksomhed, der sælger til det offentlige, har oplevet at få hjemtaget opgaver i løbet af de seneste tre år. Og i halvdelen af tilfældene er opgaven ikke blevet genudbudt.

Offentlige aktører hjemtager, men ved ikke, om de er billigere og bedre

Der kan skam være sund fornuft bag hjemtagninger af opgaver, da der kan opstå uhensigtsmæssige situationer, hvor en leverandør er gået konkurs eller har misligholdt kontrakten. Ifølge vores medlemsundersøgelse er det dog ikke det drivende billede, når vi ser offentlige aktører hjemtage opgaver. Tværtimod oplever 43 procent, at hjemtagningerne er sket med begrundelsen om, at den offentlige aktør kunne gøre det billigere og bedre selv.

Men kan det offentlige så også det? Her er billedet mere tvivlsomt. For ved 3 ud af 4 hjemtagninger har det offentlige ikke anvendt kontrolbud til at eftertjekke, hvorvidt de reelt er billigere.

Det så vi i forbindelse med det seneste ambulanceudbud i Region Midtjylland og Region Nordjylland, hvor et politisk flertal fravalgte kontrolbud. I stedet valgte regionerne at anvende såkaldte kontrolberegninger, der medvirkede til at give regionerne en fiktiv konkurrencefordel, da en række afgørende poster ikke var medregnet i tilbuddene. På mærkværdig vis blev hjemtagningen først solgt som en besparelse, hvorefter det blev meldt ud, at regionen nu vil investere ”besparelsen” i netop de poster, som regionen ikke havde med i sine egne beregninger.

Ikke lige vilkår

Eksemplet fra Region Midtjylland, hvor tvivlsomme beregninger baner vejen for hjemtagninger, er desværre ikke enestående. Også i kommunerne har vi set flere eksempler på, hvordan kommuner kan være lige lovligt optimistiske i beregningen af egne priser, som så også senere viser sig ikke at holde stik.

Det så vi bl.a. i Gribskov Kommunes udbud af hjemmepleje, hvor en række private virksomheder ikke ønskede at byde på opgaven, da de mente, at kommunen ganske enkelt krævede urealistisk lave priser for udførelsen af opgaven. Derfor var det ikke overraskende, at Gribskov Kommune efter overgangen til det kommunale Pleje Gribskov i 2020 havde et betragteligt merforbrug uden, at det betød en stigning i kvaliteten.

Pleje Gribskov har dog den fordel for kommunen, at den i modsætning til private leverandører ikke kan gå konkurs, og det efterlader borgerne som de eneste, der kan dække de øgede udgifter til den kommunale hjemmepleje. Samtidig skal de private leverandører afregnes efter samme priser, som ydelsen koster kommunen. Derfor har kommunen, så snart den bliver bekendt med budgetoverskridelser, mulighed for at genberegne priserne, hvilket jo blev særdeles aktuelt i 2020 som følge af de mange omkostningsdrivende ekstraudgifter til Pleje Gribskov.

Alligevel valgte kommunen dog at afregne årligt, hvilket understreger, at der ikke er lige vilkår mellem de kommunale og private leverandører, og at private leverandører pålægges helt andre standarder, end når det offentlige selv skal løse opgaven.

Behov for politisk debat

Som bekendt strandede den tidligere regerings udspil ’Fair og lige konkurrence’, der havde til hensigt bl.a. at øge gennemsigtigheden i prissætningen i ydelser fra det offentlige. I Dansk Erhverv var vores forhåbning ellers, at de ellers ganske simple tiltag, som lå i udspillet, ville kunne tage toppen af hjemtagningsproblematikken.

Et af disse tiltag ville eksempelvis være øget prisgennemsigtighed i tilbud fra kommunale virksomheder ved at få dem til at følge OECD’s retningslinjer for prissætning. Ideen blev ikke realiseret, men med de nuværende omstændigheder taget i betragtning er der et oplagt argument for at genoptage forslaget, så vi kan få stoppet den kommunale hjemtagningsbølge.  

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier