PolicyWatch

Debat: Private aktører skal turde vise løsningerne i kommunalvalgsdebatten

Det er afgørende, at private aktører tør deltage aktivt i kommunalvalgsdebatten, da de netop er garanten for, at borgerens eget valg kommer i højsædet.

De private skal turde deltage i debatten op til kommunalvalget om blandt andet grøn omstilling, lyder det i dette debatindlæg. | Foto: Valdemar Ren

Med et halvt år til kommunalvalget er valgforskerne og kommentatorerne så småt startet på at give deres bedste bud på valgets emner, vindere og tabere. I de kommende måneder må de store velfærdspolitiske debatter, også på trods af Covid-19, forventes at fylde mere og mere i medierne i takt med, at vi kommer tættere på valgdatoen.

Private aktører har ofte en tendens til at blive glemt i kommunalvalgsdebatten, hvor diskussionerne om ældre, skole og børn samt lokal infrastruktur har en tendens til at fylde mere. Det er de borgernære områder, som vil fylde størstedelen af partiernes valgprogrammer og derfor også kræve størstedelen af taletiden ved de forskellige valgmøder på biblioteker og i sportshaller, når spidskandidaterne samles.

Velfærdsdebatterne er private aktørers mulighed

At kommunalvalgsdebatten i høj grad vil handle om borgernære områder, er dog ingen hindring, men en mulighed for private aktører. Alt for ofte ser vi kommunalpolitiske diskussioner handle om, hvorvidt systemet har penge nok til at levere en form for service, uden at diskussionen tager udgangspunkt i borgerens egne behov og valg.

Derfor er det afgørende, at private aktører tør deltage aktivt i kommunalvalgsdebatten, da de netop er garanten for, at borgerens eget valg kommer i højsædet. Det ser vi ikke mindst på ældreområdet, hvor en bred vifte af private og selvejende aktører er med til at sikre borgerne frihed til at vælge det tilbud, der passer bedst til deres egne behov. Var de private tilbud der ikke, ville der ikke være tale om et frit valg, da alle ville blive presset ind i det samme kommunale tilbud, som det på sigt ville være vanskeligt at opretholde kvaliteten af.

At kunne sikre borgerens eget valg er altså ikke blot en ædel gerning, men også en absolut nødvendighed for at kunne bevare plejetilbud med et menneskeligt ansigt, der ikke falder sammen under den demografiske udvikling.

Offentlig-privat samarbejde er vejen til den grønne omstilling

Den grønne omstilling kommer også til at spille en rolle i den kommende valgkamp. Her er spiller kommunernes indkøbsmuskel en afgørende rolle med at kunne drive den grønne omstilling gennem dagligdagen i form af bæredygtige og klimavenlige indkøb. Derfor skal kommunerne turde sætte bindende klimamål, så indkøberne automatisk søger efter den mest klimavenlige løsning til den rette pris, når fremtidens indkøb skal på plads. Derfor bør private ikke holde sig tilbage med at involvere sig i den lokale debat. Det skal gøres tydeligt, at hvis kommunerne tør sætte målene, så skal markedet nok levere løsningerne.

Samtidig bør kommunerne arbejde for at sikre øgede rammer for klimarelaterede projekter, som kan styrke de enkelte kommuners bidrag til den grønne omstilling. Disse projekter vil, helt naturligt, kræve bistand fra private aktører, der netop kan levere konkrete innovative løsninger til klimavenlige eller klimasikringsprojekter, som vi har set det med f.eks. etablering af stormflodssikring og håndtering af øgede regnvandsmængder.

Skræmmekampagne skal bremses

Allerede nu står det dog klart, at visse partier vil satse på en benhård ideologisk skræmmekampagne, som har til formål at fjerne private aktører fra dele af det kommunale marked. Det har vi bl.a. set med social- og indenrigsminister Astrid Krags uforsonlige kampagne mod private og selvejende tilbud på socialområdet.

På det grønne område ser vi også, hvordan kommuner eller kommunale forsyningsselskaber har arbejdet hårdt for at hjemtage affaldsindsamlingen med påstande om, at kun de kan indfri kommunens klimamålsætninger til trods for, at private leverandører leverer indsamling i flere fraktioner til mindre beløb end i flere kommuner, hvor opgaven er hjemtaget.

I stedet bør kritikerne droppe skræmmekampagnen og melde sig konstruktivt ind i debatten om, hvordan vi får styrket det offentlig-private samarbejde, så begge sektorer kommer samlet og styrket ud af kommunalvalget i 2021. Det kræver blot, at vi fjerner fokus fra, hvem der løser opgaven til, at den løses i den bedste kvalitet, til den rigtige pris og for borgernes bedste.

Mere fra PolicyWatch

Dansk havvindudbud sættes på pause

Mudret bundforhold får myndighederne til at sætte udbuddet af den op til 1,2 GW store havmøllepark Hesselø i bero på ubestemt tid. En mavepuster, konstaterer Dansk Energi, der kalder på handling andetsteds.

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier