PolicyWatch

Datatilsyn giver Rigspolitiet alvorlig kritik i sag om teledata

Rigspolitiet får kritik for, at et it-system, der ud fra teledata skulle vise folks placering, har haft fejl.

Et it-system med teledata har ført til fejl i sager mellem 2012 og 2019. | Foto: Jens Dresling

Datatilsynet udtaler alvorlig kritik af Rigspolitiet i den store sag om fejlagtige teledata.

Sagen omhandler et it-system, der ud fra masteoplysninger skulle vise, hvor folk har befundet sig på bestemte tidspunkter. De data har blandt andet været brugt i straffesager.

Men oplysningerne har ikke altid været retvisende.

Datatilsynet kritiserer Rigspolitiet for, at behandlingen af personoplysningerne ikke altid er sket i overensstemmelse med en række bestemmelser i retshåndhævelsesloven. Det fremgår af en afgørelse, der er lagt på Datatilsynets hjemmeside mandag.

"Samlet set vurderer Datatilsynet, at Rigspolitiet har haft utilstrækkelige processer og arbejdsgange i forbindelse med behandlingen af teledata. Datatilsynet finder endvidere, at Rigspolitiet ikke har sikret kvaliteten, rigtigheden og integriteten af de leverede teledata, eller har påset den efterfølgende sletning af oplysningerne," skriver Datatilsynet.

Tilsynet vurderer, at politiet ikke har haft de rigtige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at "sikre et passende sikkerhedsniveau".

Det sker på baggrund af en redegørelse, som Rigspolitiet har lavet.

Kommunikationen til politikredsene og videre i straffesagskæden om kendte mangler har desuden heller ikke været i orden, mener tilsynet.

"Dette har, sammenholdt med kredsenes uens praksis for kvalitetskontrol af data og et manglende ledelsesmæssigt fokus på området, medført, at der i flere tilfælde er tilvejebragt ukorrekte personoplysninger, som bruges som bevismidler ved straffesager," skriver tilsynet.

Tilsynet påbyder samtidig Rigspolitiet at slette nogle personoplysninger, såfremt det ikke allerede er sket.

Rigspolitiet har seks uger til at efterleve påbuddet. Sker det ikke, kan det straffes med bøder.

Med afgørelsen afslutter tilsynet sin behandling af sagen. Tilsynet vil dog holde øje med, om Rigspolitiet får gjort det nødvendige til at sikre, at behandlingen fremover er lovlig. Det fremgår af de afsluttende bemærkninger i afgørelsen.

"Datatilsynet skal dog indskærpe for Rigspolitiet, at tilsynet vil monitorere dette behandlingsområde, og tilsikre at Rigspolitiet får implementeret de fornødne tiltag til, at sikre en lovlig behandling og tilfredsstillende varetagelse af de registreredes rettigheder," skriver tilsynet.

Mere fra PolicyWatch

Antallet af klager over udbud når sit højeste i fem år

Klagenævnet for Udbud, der behandler klager over udbud hos offentlige institutioner, modtog sidste år 117 nye klagesager. Det er det højeste antal nye sager i fem år. Flere afgørelser end normalt blev indbragt for domstolene, viser nævnets årsopgørelse.

Læs også

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier