PolicyWatch

Overraskende momskrav fik Scanleasing-korthuset til at kollapse

Det har hidtil været et mysterium, hvorfor vækstivrige Scanleasing Danmark nærmest ud af det blå gik konkurs.

Foto: Emil Agerskov

Konkursen i Scanleasing Danmark i oktober 2020 kom fuldstændig bag på nærmest en samlet leasingbranche og ikke mindst selskabets mere end 1.100 leasingkunder.

Siden har konkursen været et mysterium.

For hvordan kan et på overfladen veletableret leasingselskab nærmest på et splitsekund gå fra solid succes og store armbevægelser til konkurs.

Gennem aktindsigter kan Finans nu kaste lys over Scanleasing-konkursen, og ét står klart: Konkursen kom ikke ud af det blå. I hvert fald ikke for ejer og adm. direktør Peter Larsen.

Allerede i 2019 fik Peter Larsen, der stiftede Scanleasing i 2008, et vink med en vognstang om, at den frembrusende leasingforretning kunne være på vej ud i store problemer.

Den 21. maj modtog selskabet nemlig et brev fra Skattestyrelsen, som varslede en forhøjelse af Scanleasing Danmarks momsbetaling.

Efter en gennemgang af Scanleasings aktiviteter for perioden 1. januar 2015 til 31. juli 2018 var Skattestyrelsen kommet frem til, at firmaet havde betalt for lidt i moms.

Faktisk alt for lidt. Styrelsen agtede derfor at efterkræve ca. 60 mio. kr., lød meldingen. Beløbet skal ses i forhold til, at det Kolding-baserede leasingselskab kom ud af 2018 med en egenkapital på godt 18 mio. kr.

Set i det lys var meldingen fra Skattestyrelsen ikke bare alvorlig. Den havde nærmest karakter af at være katastrofal.

Fortsatte ufortrødent

Intet tyder dog i dag på, at den revisoruddannede Scanleasing-ejer prompte tog fat i sine to største kreditorer, Ringkjøbing Landbobank og statsejede Vækstfonden, da momsregningen dukkede op.

Ifølge en kreditororientering udarbejdet af de tre advokater, som i dag bestyrer konkursboet, blev Vækstfonden først klar over det truende momskrav så sent som i august 2020.

Trods henvendelsen fra Skattestyrelsen kørte alt udadtil videre som normalt i Scanleasing.

I stedet for at skilte med den truende momsregning landede Scanleasing-ledelsen endnu en låneaftale med Vækstfonden, der den 26. juni 2019 spyttede yderligere 10 mio. kr. i leasingselskabet.

Udbetalingen faldt kun ni dage før, ledelsens godkendte 2018-regnskabet på en ordinær generalforsamling.

Godkendelsen skete, selv om revisionen påtalte flere alvorlige forhold. Bl.a. var der ikke indberettet lovpligtig lønsumsafgift, der var »indberettet urigtige momsangivelser«, og så var der ydet et ulovligt lån til et medlem af bestyrelsen.

Alt sammen fik det ifølge DR Erhvervsstyrelsen til i februar 2020 at politianmelde Peter Larsen og Scanleasing-bestyrelsen.

Men allerede inden godkendelsen af 2018-regnskabet – og nærmest sideløbende med udbetalingen af millionlånet fra Vækstfonden - åbnede Scanleasing nyt »eksklusivt bilhus« midt i hjertet af København i det mondæne Axel Towers.

Åbningen blev fejret med kendisbesøg, rød løber, masser af champagne og fremvisning af leasingbiler i millionklassen.

»Smukke biler, god vin og tidløst design. Det er, hvad bilinteresserede fremover kan opleve i Scanleasings nyåbnede bilhus i hjertet af København,« lød det fra Scanleasing-ledelsen i en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med åbningen.

I dag fortæller en af deltagerne om den festlige åbning, at arrangementet var kendetegnet ved »store armbevægelser«.

»Det blev utrolig meget italesat, at han (Peter Larsen, red.) var statsautoriseret revisor, og derfor var det hele i orden. Peter Larsen kom sidst. På det tidspunkt var alle kendisserne ankommet: Medina, nogle af OL-svømmepigerne og andre kendisser, som han sponsorerede. Og så stod han sammen med hele familien på den røde løber. Der var tænkt over det. Dengang tænkte jeg, at det her er bare seriøst. Men vi er jo blevet klogere,« siger deltageren, der ikke ønsker sit navn frem, da han stadig er aktiv i leasingbranchen.

»Jysk leasingkonge vakler mellem luksus og mådehold«

Det ekstravagante indtog på den københavnske leasingscene blev fulgt til dørs i september 2019, hvor Peter Larsen betalte for en større portrætomtale i Børsen.

Under overskriften »Jysk leasingkonge vakler mellem luksus og mådehold« forklarede Peter Larsen bl.a., at leasing af biler og gylletanke stort set er en og samme ting. Vigtigst for Peter Larsen – og årsagen til, at han udvidede sin revisorforretning med et leasingselskab - var for at sikre, at der var orden i tingene.

»Vi startede Scanleasing som et tysk firma i 2008. Som revisorer ville vi gerne rådgive vores kunder i forhold til det at lease biler, men vi syntes ofte, der var problemer med restværdien på bilerne efter endt leasing. Det handlede mest om, at vi ville være sikre på, at der var orden i sagerne, når vi rådgav vores kunder til at lease,« forklarede Peter Larsen i den Scanleasing-betalte artikel i Børsen.

Om Peter Larsen, som frem til 2015 holdt fast i sin halvpart i revisorforretningen, allerede dér i efteråret 2019 var begyndt at se skriften på væggen, er uvist. Men meget kendetegnende for det videre forløb frem mod konkursen, slår erhvervsmanden fast, at ingen kender morgendagen.

»Jeg vil også vise mine børn, at det ikke nødvendigvis er sådan her (et liv med luksusbiler, red.), deres liv skal være. At lige nu kører vi i de her biler, men det kan forandre sig meget hurtigt,« udtalte Peter Larsen i portrættet.

At ting er foranderlige, havde han allerede oplevet. I august 2015 rykkede familien Larsen således ind i et nyt hus med udkig til Kolding Fjord. Købsprisen lød på 4,45 mio. kr.

Men den 17. april 2019 – bare fem uger før Skattestyrelsen varslede et krav om efterbetaling af ca. 60 mio. kr. i moms – overtog Peter Larsens hustru familiens hus i en intern handel. Nu lød salgsprisen for det 275 kvadratmeter store hus med fjordkik på 1.402.500 kr.

Vækstfonden reagerer

Skattestyrelsen fremsætter sit endelig momskrav på 32,5 mio. kr. i december 2019. Det fremgår ikke af dokumenterne i konkursboet, hvad kravet præcist bygger på, men kravet ødelægger tilsyneladende ikke Peter Larsens investeringslyst.

I hvert fald fremgår det af en redegørelse fra konkursadvokaterne i Scanleasing-boet, at »selskabet i foråret 2020 havde købt en motorbåd af mærket Beneteau Monte Carlo 27« fra 2009.

Købsprisen fremgår ikke af dokumenterne. Til gengæld oplyser bobestyrerne, at det i begyndelsen af året er lykkedes at sælge motorbåden for 450.000 kr.

Starten på enden for Peter Larsens leasingeventyr begynder med momskravet fremsat den 21. maj 2019, men nedturen tager først for alvor fart 15 måneder senere, da Vækstfonden får nys om momssagen.

På det tidspunkt afventer den foretagsomme erhvervsmand udfaldet af en klage til Skatteankestyrelsen over momskravet. Men Vækstfonden agter tydeligvis ikke at afvente klagens udfald.

I stedet tager det statsejede finansieringsinstitut nærmest øjeblikkelig affære, da det får kendskab til den uventede momsregning.

»Dette resulterede i, at instituttet opsagde lånet på 10 mio. kr. medio september 2020, idet Scanleasing Danmark efter instituttets opfattelse bevidst havde fortiet oplysninger herom,« lyder det i kuratorernes beskrivelse af forløbet.

Opsigelsen af lån får lavinen til at rulle

Efterfølgende opsiger Vækstfonden nemlig alle øvrige låneaftaler med Scanleasing Danmark.

Det skridt får også Ringkjøbing Landbobank på banen, der fra flere sider rapporteres at have 177 mio. kr. i klemme i Scanleasing-konkursen.

Ligesom Vækstfonden opsiger banken sit samlede engagement til »omgående indfrielse«, fordi man vurderer, at Scanleasing har brudt »flere af betingelserne i selskabets låneaftale«.

Ud over at meldingen er skidt nyt for Scanleasing, er opsigelserne ødelæggende for Peter Larsen, der som selvskyldnerkautionist ultimativt hænger på selskabets gæld.

I første omgang formår Peter Larsen at overbevise begge kreditorer om, at løsningen er en rekonstruktion af firmaet, hvorfor det lykkes den driftige erhvervsmand at fremskaffe og deponere nødvendige 7 mio. kr.

Derfor går Scanleasing den 5. oktober i betalingsstandsning – i dag kendt som rekonstruktionsbehandling.

Men tingene ender med nok engang at overhale Peter Larsen indenom.

»I forbindelse med rekonstruktionsbehandlingen kunne rekonstruktørerne og den regnskabskyndige tillidsmand konstatere en lang række uoverensstemmelser og uregelmæssigheder i selskabets forhold. Konsekvensen heraf var blandt andet, at værdien af selskabets aktiver måtte nedskrives med mere end 110 mio. kr.,« fremgår det af kuratorernes sagsgennemgang.

I 2018-regnskabet, som er det senest offentliggjorte fra Scanleasing inden konkursen, blev aktiverne opgjort til 252 mio. kr.

Med nedsablingen af aktiverne var løbet kørt, og den 12. oktober erklærede skifteretten i Kolding Scanleasing Danmark konkurs. Samtidig blev Peter Larsen erklæret personlig konkurs, hvilket har afstedkommet krav fra kreditorer om betaling af 209,4 mio. kr., mens der er rejst krav mod Scanleasing-boet på 265,2 mio. kr.

Vækstfonden udsendte den 20. november 2020 en pressemeddelelse om, at man har politianmeldt den tidligere ledelse i Scanleasing. Ifølge Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister udgøres ledelsen alene af Peter Larsen.

Konkursboer stadig ikke afsluttet

Behandlingen af de to konkursboer er endnu ikke afsluttet.

Ringkjøbing Landbobank og Vækstfonden har et virksomhedspant på i alt 250 mio. kr. i Scanleasing-boet – herunder flåden af leasingbiler.

Ud over en gæld til den vestjyske rigmandsbank på angivelig 177 mio. kr. skyldes pantet, at Vækstfonden ifølge Finans’ oplysninger samlet har ydet det Peter Larsen-ejede selskab lån for 32 mio. kr. – inklusive lånet fra juni 2019 på 10 mio. kr.

Familien Larsen bor fortsat i det 275 kvadratmeter store hus med fjordkik, men kurator i Peter Larsen-boet, advokat Christian Jul Madsen i Kromann Reumerts, arbejder på at få omstødt handlen fra april 2019. I mellemtiden har han fået foretaget arrest i huset, så det ikke uden videre kan sælges.

Vækstfonden oplyser til Finans, at politianmeldelsen af den tidligere Scanleasing-ledelse fortsat ligger hos politiet.

Ringkjøbing Landbobank er ikke vendt tilbage på en henvendelse fra Finans.

Det er ikke lykkedes Finans at få en kommentar fra den tidligere Scanleasing-ejer i sagen eller hans forklaring på, hvad der ligger til grund for Skattestyrelsens momsregning på 32,5 mio. kr.

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier