PolicyWatch

Debat: Velfærd og erhverv er hinandens forudsætninger

Velfærdssamfundet skal understøtte erhvervslivet og sikre gode rammevilkår. Det skriver Orla Hav, erhvervsordfører for Socialdemokratiet, i dette debatindlæg.

Foto: Thomas Borberg

Et nyt folketingsår er skudt i gang, og forhandlingerne om finansloven står for døren. Denne gang med en ny regering for bordenden en regering som vil en ny retning for Danmark. Det giver mulighed for at tænke erhvervspolitikken bredere end tidligere. Vi mener nemlig, at erhvervspolitik er – og skal være – mere end bare afgiftslettelser og liberaliseringer. Et stærkt erhvervsliv går hånd i hånd med et stærkt velfærdssamfund, de er efter vores mening hinandens forudsætninger. Grøn forskning og uddannelse af høj kvalitet er nemlig også erhvervspolitik, og det er et vigtigt element i at give erhvervslivet de bedste rammevilkår og incitamenter. Samtidig skal vi sikre, at væksten ikke centreres nogle få steder i landet. Alle dele af landet skal have del i fremgangen, og vi har et ansvar for at sikre, at det er attraktivt at drive virksomhed i hele Danmark samtidig med at vi fremmer udviklingen i landet.

Det er en forudsætning for at kunne drive en virksomhed, at man har adgang til den arbejdskraft, som virksomheden har brug for. Derfor mener vi i Socialdemokratiet, at en stærk og tidssvarende uddannelsessektor er en vigtig forudsætning for et stærkt erhvervsliv. Når vi ønsker at investere i unges uddannelse og eksempelvis foreslår en afskaffelse af den tidligere regerings omprioriteringsbidrag, har det altså også et erhvervspolitisk sigte. At staten er i stand til at levere kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet mener vi er et helt afgørende rammevilkår.

I naturlig forlængelse heraf er forskningen. Teknologiske fremskridt og nye løsninger på tidens store udfordringer skabes ofte i et samspil mellem forskningsverdenen og erhvervslivet. Ligesom uddannelse er forskning på internationalt topniveau et vigtigt rammevilkår for erhvervslivet. Èn af de største udfordringer, som vi står over for i dag, er klimaforandringerne. Der er dem, der mener, at den grønne omstilling sker på bekostning af vækst og arbejdspladser. Det er jeg meget uenig i. Vi ønsker at sammentænke erhvervspolitikken med det grønne område, fordi vi mener, at vore dages erhvervseventyr bliver inden for den grønne sektor. Ligesom Novo Nordisk har bygget en stor forretning op på at levere kuren mod diabetes, er der store perspektiver i at være blandt de virksomheder leverer kuren mod klimaforandringerne. Potentialerne i at være den virksomhed, der knækker koden til CO2-fri flyvning eller til lagring af energi er næsten ikke til at begribe.

Danske virksomheder har i mange år været førende inden for grønne teknologier, og historisk har danske virksomheder som for eksempel Vestas og Grundfos dygtigt udnyttet og bidraget til at sikre den grønne førertrøje. Det har resten af verden kvitteret for. Derfor står der vindmøller fra Vestas, og der sidder energieffektive pumper fra Grundfos i alle afkroge af verden. Udover at hvert et lille gennembrud eller teknologisk landvinding kan være nøglen til store reduktioner i den globale CO2-udledning, rummer de et stort potentiale for vækst og arbejdspladser. Derfor ønsker vi i Socialdemokratiet at styrke forskningen i grønne løsninger, og det er grunden til, at vi vil bruge 1 mia. kr. ekstra på grøn forskning. Men statens investeringer i det grønne kan ikke stå alene. Vi har også brug for at få civilsamfundet med. Derfor ligger der også en opgave i at skabe incitamenter for eksempelvis forsyningsselskaber til at investere i grønne løsninger, som både kommer forbrugere og klimaet til gode. 

Velfærdssamfundet skal understøtte erhvervslivet og sikre gode rammevilkår. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivets udfoldelse. Langt de fleste danske virksomheder drives ordentligt og tager ansvar for fællesskabet. Vi skal som samfund og som og som stat udvise tillid til disse virksomheder og være i samklang med disse. Og vi skal sikre, at der bliver mindre bøvl, krav og kontrol fra det offentlige, så de kan fokusere på at drive virksomhed. Omvendt skal vi skærpe kontrollen over for de virksomheder, som ikke spiller efter reglerne. De opgaver virksomhederne skal løfte i forhold til samfundslivet skal tilrettelægges så smart som muligt med anvendelse af ny teknologi. Det vil være et centralt erhvervspolitisk mål for Socialdemokratiet at sikre en større grad af fleksibilitet i løsninger i samspillet mellem erhverv og samfund. 

Et nyt flertal i Folketinget giver nye muligheder for at skabe bedre og grønnere vilkår for erhvervslivet i hele Danmark. Vi er afhængige af et stærkt erhvervsliv, og derfor er det en vigtig opgave konstant at spørge os selv, om vi sikrer erhvervslivet optimale rammer. Jeg ser frem til at drøfte disse muligheder både med erhvervslivet og med de øvrige partier i Folketinget.

Mere fra PolicyWatch

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier