PolicyWatch

Virksomheder står klar til at rense Danmarks store giftgrunde – men pengene mangler

Flere danske virksomheder står på spring for at rense Danmarks giftige generationsforureninger, og teknologierne kan overføres til udenlandske eksportmarkeder, vurderer virksomhederne. Trods hensigter i regeringens forståelsespapir mangler finansieringen dog stadig.

Foto: Joachim Ladefoged/ERH

Den godt 10 km. lange sandtagne, Harboøre Tange, der adskiller Limfjorden og Vesterhavet er kendt som et naturskønt område med et rigt fugleliv.

Men området er også kendt for at være hjemsted for tre af 10 såkaldte generationsforureninger i Danmark. Som følge af produktion af landbrugskemikalier i området er tre store områder forgiftet af kemikalier, der er så farlige, at mennesker ville dø, hvis de kom i direkte kontakt med kemikalierne. Det drejer sig konkret om Cheminovas gamle fabriksgrund, Cheminovas nuværende fabriksgrund og området Høfde 42, der ligger lige ud til Vesterhavet.

De såkaldte generationsforureninger rundt omkring i landet har for fleres vedkommende ligget der i årtier, som tidslommer fra en tid, hvor miljøkravene til industrien var af en noget andet standard end i dag.

Områderne har fået fornyet fokus i de senere år, hvor forståelsespapiret, som S-regeringen hviler på, har gjort det til en prioritet at håndtere og rense de store generationsforureninger. I marts viste en opgørelse fra Danske Regioner, at det vil koste 2,7 mia. kr. at rense alle 10 kendte generationsforureninger, og forud for finanslovsforhandlingerne til efteråret, har SF gjort det til et hovedkrav, at der skal sættes penge af til tage fat på oprydningsarbejdet.

Flere danske virksomheder står klar til at byde ind på opgaven heriblandt danske Krüger, der kan trække på erfaringer fra lignende opgaver i udlandet.

"Krüger arbejder med teknologier, der på mange måder er udviklet til at oprense den type af forurening, vi ser ved de store generationsforureninger herhjemme. Vi har rigtig gode resultater med at håndtere komplekse forureninger, eksempelvis oprensning af dioxinforurening i Vietnam" siger Maiken Faurbye, der er afdelingschef i Krüger og fortsætter:

"9 ud af 10 generationsforureninger i Danmark indeholder stoffer, som vi har erfaring med og som vi ved, at vi kan fjerne effektivt med vores teknologi."

Vi står i en situation, hvor vi er klar til at sætte fart på den her indsats.

Heino Knudsen, formand for udvalget for miljø og ressourcer i Dansk Regioner.

Giftstoffer kan fordampes

Generationsforureningerne er de forureninger, som er de allerstørste og allerdyreste i Danmark. Det er jordforureninger, som er ekstraordinære, ikke alene i omfang, men også i de krav, de stiller til håndteringen.

Konkret benytter Krüger sig af en teknologi, hvor jorden opvarmes og frigør giftstofferne, så de kan opsamles. Dermed slipper man for fysisk at flytte store mængder jord, og begrænser dermed belastningen for både omgivelser og miljø.

Også i virksomheden Fortum Waste Solutions er man klar til at byde ind på opgaven:

"Vi har udviklet en teknologi, der baserer sig på en fysisk og kemisk behandling af det forurenede sand. Det centrale element er en sandblæsningsproces, hvor vi isolerer forureningen fra sandet ved hjælp af en behandlingsvæske. Det betyder også, at den mængde forurenet sand, der skal køres – ofte langt væk – til behandling på et anlæg mindskes betydeligt, fordi vi kan tage os af forureningen på stedet," siger Jens Peter Rasmussen, adm. direktør i Fortum.

Teknologien kan også bruges i andre typer forureninger, og lige nu tester Fortum Waste Solutions den blandt andet til både spildevand og flyveaske:

"Vi er ikke kun i det her på grund af forureningen på Høfde 42. Vi har investeret i teknologien, fordi vi tror og satser på, at den også kan blive en succes andre steder på markedet både herhjemme og i udlandet. Vi havde ikke investeret godt 10 mio. kr. i at udvikle en teknologi, hvis vi ikke troede, at den kunne få ben at gå på. Derfor skal vi også have succes med løsningen – uanset om der bliver afsat midler til at oprense Høfde 42 fra politisk side," siger Peter Rasmussen og tilføjer:

"På den lange bane har de politiske midler derfor ikke den store betydning for os, men det er da klart, at vi rigtig gerne vil have opgaven med at oprense Høfde 42. Hvis der bliver afsat midler til det, og vi kan komme i gang, vil det selvfølgelig også betyde, at vi allerede fra dag et vil kunne gøre en forretning ud af vores teknologi. Derudover vil det selvfølgelig give os en referenceramme, vi kan bruge, når vi skal ud og markedsføre teknologien på global plan."

Globalt marked

Selvom forståelsespapiret bag S-regeringen lægger op til at rense generationsforureningerne, er det ikke et punkt, der har fundet vej til regeringens finanslovsudspil for 2021. Og det er skuffende, mener Dansk Miljøteknologi.

"Danske virksomheder har investeret mange penge i at udvikle effektive løsninger til oprensning af generationsforureningerne. Man har fra offentlig side givet tilskud til udvikling af teknologierne, fordi der længe har været et stærkt ønske om at få renset op. Nu er teknologierne der, og Folketingets partier har tilmed pålagt regeringen at finde pengene snarest muligt," siger Søren Bukh Svenningsen, der er direktør i Dansk Miljøteknologi

Han peger på, at flere virksomheder er klar til at gå i gang med oprydningen, så snart pengene er bevilget, og regionerne får færdiggjort deres udbudsmateriale. Sker det, kan Danmark ovenikøbet fungere som et udstillingsvindue, der på sigt kan skabe nye danske eksportsucceser, siger han:

"Der er ikke tvivl om, at der er stort globalt marked for de her teknologier. Der er rigtig mange jordforureninger rundt omkring i verden, hvor de danske teknologier, som på stedet kan rense effektivt for bl.a. kviksølv, vil være helt oplagte."

"Men der er heller ingen tvivl om, at hvis der rigtigt skal gang i eksporten af teknologien, så vil et referenceanlæg for eksempel ved Høfde 42 kunne gøre en kæmpe forskel. Det betyder meget overfor potentielle kunder at kunne demonstrere i stor skala, at løsningerne er effektive og "blåstemplet" af myndighederne."

Der er ikke tvivl om, at der er stort globalt marked for de her teknologier.

Søren Bukh Svenningsen, direktør i Dansk Miljøteknologi.

Detaljeret kortlægning

Danske Regioner fremlagde på regeringens opfordring tilbage i marts 2020 en kortlægning af Danmarks kendte generationsforureninger. Kortlægningen indeholder estimater for, hvad det vil koste at rense de 10 områder i Danmark, der i dag betegnes som generationsforureninger. Noget skal stadig undersøges nærmere, men Danske Regioner vurderer, at den samlede pris for oprensningen ligger i omegnen af 2,7 mia. kr.

"Vi står i en situation, hvor vi er klar til at sætte fart på den her indsats, fordi vi har en rigtig god kortlægning på nuværende tidspunkt af en række af de her generationsforureninger," siger Heino Knudsen, der er formand for udvalget for miljø og ressourcer, Dansk Regioner og formand for Region Sjælland.

"Nu handler det selvfølgelig om, at der bliver prioriteret nogle midler målrettet mod generationsforureninger, fordi vi jo er i en situation, hvor vi har en rigtig, rigtig stor opgave på forureningsområdet generelt, og generationsforureningerne fylder jo i den her sammenhæng, fordi de er så særligt store."

Han påpeger, at der foruden de 10 generationsforureninger er op mod 40.000 grunde i Danmark i alt, som er forurenede, eller potentielt forurenede.

"Hvis vi skal finansiere generationsforureningsopgaven gennem de lidt over 400 mio. kr., vi bruger i dag på miljøforureningsopgaver generelt, så vil det jo gå ud over nogle steder, hvor grundvandet vil være truet på mindre forureninger. Så det er der, vi er, og derfor håber jeg også, at det her område bliver taget med i de kommende finanslovsforhandlinger," siger Heino Knudsen.

Er du som socialdemokrat skuffet over, at regeringen ikke har øremærket penge til det i finanslovsudspillet?

"Nej, vi har jo en helt særlig coronasituation lige nu, og jeg noterer mig faktisk med tilfredshed, at der er et stort fokus på det i finanslovsudspillet. Så noterer jeg mig jo, at det her omkring generationsforureningerne er en del af det forståelsespapir, man har lavet, og derfor har jeg også en tro på, at det også kommer med i den politiske den politiske ramme."

Hvad vil I konkret opfordre Christiansborg til?

"Vores ønske er, at der bliver afsat en pulje, som er særskilt målrettet til generationsforureninger, og det skyldes, at vi på den måde vil kunne kanalisere midlerne præcis hen til de store til de store forureninger, hvor vil skal rense op."

Det er en måde at skille den her store opgave ud på, så det ikke tager vores penge og ressourcer fra de mange, mange grunde, vi har ved siden af, og som hver dag truer blandt andet vores drikkevand. Så det er vores klare opfordring. Nu er kortlægningen på plads, og nu handler det i virkeligheden om at få gang i finansieringen.” siger Heino Knudsen.

Krüger og Fortum Waste Solutions skal på onsdag i næste uge deltage i en høring om generationsforureningerne i Miljø- og Fødevareudvalget på Christiansborg.

Høringen følger op på en forespørgselsdebat d. 3. juni 2020 om håndtering af blandt andet generationsforureninger, hvor Folketinget enstemmigt pålagde regeringen at arbejde for hurtigst muligt at finde nødvendig finansiering til oprydning af generationsforureninger med udgangspunkt i regionernes faglige prioritering.

Regionerne øger pres på regeringen for penge til generationsforureninger

DI: Oprydning af generationsforureninger kan blive guldæg for Danmark

Losseplads kan vise sig at være ny generationsforurening

Fortums sandrenseanlæg kan fjerne forurening fra Høfde 42

Relaterede

PolicyWatch_TrialBanner 14 dage.png

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier