PolicyWatch

Advokatregninger i udbyttesag forventes at lande på 309 mio. kr. i år

Udgifter til sager mod internationale forretningsmænd og selskaber, der har forbindelse til udbytteskandalen, forventes at løbe op i 309 mio. kr. i 2019.

Skattestyrelsen indgik maj 2019 et milliardforlig med 61 amerikanske pensionsplaner om at tilbagebetale ca. 1,6 mia. kr., som er udbetalt i udbytterefusion i perioden 2012-15. | Foto: Thomas Lekfeldt / STF

I 2019 har Skattestyrelsen indgået to forlig i et forsøg på at hente flere milliarder hjem fra udbyttesagen. Men det har også kostet staten flere millioner kroner.

Det viser en opgørelse over, hvor meget Skatteministeriet forventer at bruge på civilretlige sager i forbindelse med formodet svindel med refusion af udbytteskat i år.

I foråret 2019 forventede man, at udgifterne til de civilretlige tiltag ville udgøre 403 mio. kr. i 2019. Men staten kommer altså til at betale færre penge i 2019 end tidligere antaget, eftersom skønnet nu lyder på 309 mio. kr.

At man har ændret skønnet, skyldes blandt andet, at "en række risici ikke er blevet aktuelle for nuværende," mens flere aktiviteter i forbindelse med sagerne er blevet forsinket.

I alt forventer Skattestyrelsen at bruge 2,4 mia. kr. på at hente så mange milliarder hjem som muligt i perioden fra 2015 til 2027.

"I forlængelse heraf pågår der en konsolidering af det forventede udgiftsskøn for 2020 og frem," skriver ministeriet og tilføjer, at skønnet om udgifter er behæftet med usikkerhed.

470 sagsanlæg

En række tilknyttede personer og selskaber er gået med til at tilbagebetale 1,6 mia. kr., som de direkte eller indirekte har modtaget i udbytterefusion, skriver styrelsen.

"Skattestyrelsen har i perioden fra maj 2018 og til ultimo august 2019 anlagt civilretlige sager om tilbagebetaling af uberettiget udbetalt udbytteskat via blanketordningen mod ca. 470 personer og selskaber flere steder i verden," lyder det.

De civilretlige tiltag er blevet iværksat for at få så mange som muligt af de ca. 12,7 mia. kr., der er udbetalt i forbindelse med formodet svindel med refusion af udbytteskat, hjem, lyder det.

 

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier