PolicyWatch

Skatteminister: Intet hindrer for afgift på biomasse

EU er ingen stopklods i forhold til at indføre afgift på biomasse, lyder det skatteminister Morten Bødskov.

Foto: Jens Dresling

Der er ingen EU-begrænsninger i forhold til at indføre afgift på biomasse.

Sådan svarer skatteminister Morten Bødskov på Ida Aukens spørgsmål om, hvorvidt "en afgift på biomasse være EU-medholdelig, selvom den kun indføres på alle anlæg med en kapacitet over en vis størrelse på f.eks. over 1 MW?"

Her svarer Morten Bødskov, at så længe afgiften bliver indrettet i overensstemmelse med EU’s forbud mod diskrimination og EU’s statsstøtteregler, så er der intet, der hindrer en afgift.

"Dette vil forudsætte, at afgiften pålægges efter objektive, ensartede og gennemsigtige kriterier," skriver Morten Bødskov i sit svar, der fortsætter:

"Det vurderes derfor umiddelbart at være muligt at indføre en national afgift for fast biomasse anvendt til produktion af rumvarme, der knytter sig til energiindholdet i den faste biomasse. Som led i afgrænsningen af en sådan afgift vurderes det også umiddelbart, at EU-retten ikke er til hinder for at indføre en bagatelgrænse svarende til de undtagelser for små anlæg, der gælder i NOx-afgiftsloven og svovlafgiftsloven, navnlig hvis det kan godtgøres, at det vil medføre uforholdsmæssigt store administrative byrder at skulle opgøre og opkræve afgiften for anlæg under 1 MW."

Men skatteministeren løfter alligevel en advarende pegefinger i forhold til at fare for hurtigt frem.

Han peger dels på, at der kan være udfordringer ved alle modeller for energiafgifter på fast biomasse anvendt til produktion af rumvarme i forhold til EU-retten, da "der findes mange typer af biomasse, herunder raftehegn, halm, brænde mv., hvilket betyder, at afgiftsgrundlaget er vanskeligt at afgrænse."

"Desuden peger erfaringerne fra den tidligere planlagte energiafgift på VE-brændsler som led i udmøntningen af den såkaldte "forsyningssikkerhedsafgift" på, at administrationen af en national energiafgift på fast biomasse kan blive uforholdsmæssigt ressourcekrævende," skriver Morten Bødskov i sit svar.

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie EnergiWatch)

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier