PolicyWatch

Ti embedsmænd kan drages til ansvar i Minksagen

Embedsmænd fra ministerier, styrelse og Rigspolitiet har begået tjenesteforseelser og kan drages til ansvar.

Barbara Bertelsen er en af de 10 ministre, der kan drages til ansvar i Minksagen.

Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, og ni andre embedsmænd kan drages til ansvar i Minksagen. Det drejer sig om embedsmænd i Justitsministeriet, i det daværende Miljø- og Fødevareministerium, i Rigspolitiet og i Fødevarestyrelsen. Det fremgår af Minkkommissionens endelige beretning, der fylder næsten 2000 sider.

”Det er kommissionens vurdering, at departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.”

Kommissionen drager sin konklusion uden at have fået adgang til al den information, som den havde ønsket og efterspurgt. En sms-korrespondance på blandt andet Bertelsens telefon blev ikke genskabt. Enkelte sms’er er dog fremskaffet og offentliggjort. Af disse fremgår, at Statsministeriets departementschef spillede en helt central rolle og gav meget klare meldinger på sms til øvrige embedsmænd, blandt andet under et afgørende pressemøde i november 2020.

Kommissionen lægger til grund, at Bertelsen ikke var bekendt med, at der manglede hjemmel til aflivning af alle mink. Men derefter hedder det:

”Bertelsen, der selv er jurist, burde havde rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet, i hvert fald forinden statsministerens pressemøde den 4. november 2020, med henblik på at sikre, at der var fornøden lovhjemmel.”

Det fremhæves flere steder, at regeringen førte en ”forceret” proces. Man tog sig ikke den tid, som der faktisk var til rådighed fra et møde i regeringens Koordinationsudvalg 3. november og til udmeldingen om aflivning 4. november 2020.

”Barbara Bertelsen var bekendt med, at der var tale om en beslutning af meget vidtgående og intensiv karakter og uden fortilfælde, der var truffet på KU-mødet aftenen forinden i en forceret proces, som hun selv havde tilrettelagt, og at beslutningen ikke havde været behandlet i coveret (som er et kort resume, red.) eller materialet til KU-mødet.”

Ud over Barbara Bertelsen kan der ifølge kommissionen rejses sager mod ni andre embedsmænd. Det drejer sig om Henrik Studsgaard, som var departementschef i Fødevareministeriet, og som i dag er departementschef i Miljøministeriet. Om Justitsministeriet skriver Minkkommissionen:

”Det er kommissionens vurdering, at departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth og afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyhne Jensen hver især har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage dem til ansvar.”

I Miljø- og Fødevareministeriet, som siden er blevet delt op, er det daværende departementschef Henrik Studsgaard, afdelingschef Tejs Binderup og kontorchef Paolo Drostby. I Rigspolitiet er det rigspolitichef Thorkild Fogde, politiinspektør Uffe Stormly og politiassessor Birgitte Buch. Og i Fødevarestyrelsen er det daværende veterinærchef Hanne Larsen.


Kritiserede ministre i minkberetning får måned til at afgive svar

Nuværende og afgåede ministre, der er nævnt i Minkkommissionens beretning, får en frist på en måned til at afgive et høringssvar og kommentere beretning. Det sker i henhold til Forretningsorden for Folketinget, oplyser Sophie Løhde (V), der er formand for Granskningsudvalget, efter et møde i udvalget.

”Det gælder alle ministre, som udsættes for kritik i Minkkommissionens beretning,” siger hun.

Ministrene får mulighed for at have en bisidder, lyder det videre.

”Herudover har udvalget aftalt at mødes på mandag klokken 13, hvor vi vil fortsætte drøftelsen af den videre behandling af kommissionens beretning,” siger Sophie Løhde.

Folketingets forretningsorden er et regelsæt, der beskriver arbejdsgangen i Folketinget.

Mødet i Granskningsudvalget var oprindelig sat til at slutte omkring klokken 13, men medlemmerne endte med at sidde en time længere.

Klokken 11 afleverede Minkkommissionen sin beretning til udvalget, og torsdag 14.30 er beretningen blevet offentliggjort på Folketingets hjemmeside. Allerede inden har flere medier dog erfaret, at flere departementschefer og rigspolitichefen vurderes at kunne drages til ansvar for deres roller i Minksagen.

OVERBLIK: Det ved vi om Minkkommissionens beretning

Enhedslisten freder Mette Frederiksen i Minksagen

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier