PolicyWatch

Nye millioner til grøn teknologi: Aalborg Portland klar til at teste CO2-fangst

Aalborg Portland har fået EUDP-støtte til at finde teknologier til CO2-neutral cementproduktion og skal i den forbindelse udvikle et CO2-fangstanlæg. Få overblikket over de nye EUDP-støttede projekter her.

Foto: Aalborg Portland/PR

Der er pustet liv i en række banebrydende cleantech-projekter med den seneste ansøgningsrunde til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er blevet klappet af onsdag.

Samlet set har 41 energiteknologiske projekter modtaget støttetilsagn på 308 mio. kr., fremgår det af en meddelelse fra Energistyrelsen.

Et af de selskaber, som har fået støtte fra programmet, er Aalborg Portland, der skal finde teknologier til en CO2-neutral cementproduktion.

I forbindelse med projektet skal der udvikles et integrereret CO2-fangstanlæg, der er skræddersyet til processerne i Aalborg Portland i forhold til alt fra anvendelse af termisk energi til røggaskomposition og lokalitetslogistik for at gøre omkostningerne til CO2-fangsten mindst mulige.

"Vi er utroligt glade for støtten fra EUDP, som gør det muligt for os sammen med de øvrige projektpartnere at undersøge mulighederne for CO2-fangst," siger cementproducentens direktør, Michael Lundgaard Thomsen, i meddelelsen og fortsætter:

"Med GreenCem-projektet tager vi hos Aalborg Portland en aktiv rolle for at klarlægge de nødvendige tekniske løsninger og økonomiske forudsætninger for at kunne fange CO2 og gøre cementproduktion CO2-neutral."

Aalborg Portland har i alt fået 6,7 mio. kr. i tilsagn til projektet, der er det eneste støttede projekt i den særlige Power-to-x-pulje i programmet.

Langtidslagring af CO2 og intelligente bygninger

De 40 andre projekter, som har fået tildelt EUDP-midler, strækker sig fra biomasse og systemintegration til vind og solenergi og omfatter blandt andet et pilotanlæg til CO2-fangst på Amager Bakke i København.

Desuden finder man et af de første forsøg med CO2-lagring i Danmark i form af projektet Greensand, der skal klarlægge, om Nini-feltet på den danske sokkel af Nordsøen kan benyttes til at lagre CO2 på en måde, der er forsvarlig sundheds- såvel som miljømæssigt.

Målsætningen er at kunne lagre 0,5 mio. tons CO2 om året, mens det fulde potentiale vurderes at være op mod 3,5 mio. tons lagret CO2 årligt.

"For første gang skal det nu testes om et reservoir i Nordsøen kan benyttes til lagring af CO2. Det ser vi frem til, og vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde i konsortiet," udtaler projektleder Johan Byskov Svendsen fra Ineos Oil & Gas Denmark i meddelelsen.

Et andet projekt, der bliver fremhævet i pressemeddelelsen fra Energistyrelsen, er et intelligent LED-infrastruktursystem. LED iBond er hovedansøger på projektet, som reelt er en videreudvikling af en i forvejen patenteret teknologi til intelligent styring af belysning, opvarmning, ventilation og så videre i bygninger.

LED-teknologien bliver således en del af en open source værktøjskasse af smarte sensorer og andre IoT-enheder:

"Med dette EUDP-projekt vil vi på afgørende vis kunne accelerere udviklingen af en ny infrastruktur i nye og eksisterende bygninger, hvor LED-lys kan medvirke til at integrere IT-systemer, data, IoT og facility management i øvrigt," udtaler projektleder Lars Frederiksen, CTO i LED iBond International A/S, om tildelingen.

Fordi LED-lys anvender en meget lav spænding, åbner det ifølge Lars Frederiksen op for helt nye måder let at integrere lysstyring med sensorer og kameraer med mindre behov for blandt andet transformatorer og konvertere.

Den samlede liste over de projekter, der er tildelt EUDP-midler i denne omgang, kan findes her.

De 41 støttede projekter til i alt 308 mio. kr. kommer af en ansøgningspulje med 88 projekter og et samlet ansøgt beløb på godt 897 mio. kr. – svarende til knap tre gange de midler, der er tildelt fra programmet i denne omgang.

Næste ansøgningsrunde er i september, hvor forventningen lyder på støtte for i alt 265 mio. kr.

Denne artikel er leveret af vores søstermedie, CleantechWatch.

Relaterede

PolicyWatch_TrialBanner 14 dage.png

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier