PolicyWatch

DI: Grøn forskningsstrategi bakker op om affaldsaftale

Erhvervsorganisationen Dansk Industri håber, at den nye grønne forskningsstrategi kan skubbe til nye teknologiske erhvervsmuligheder på affaldsområdet.

Foto: Dansk Affaldsforening/PR

Mere plastik skal genbruges og genanvendes, mængden af plastikaffald skal ned og miljø- og klimabelastningen mindskes.

Sådan lyder det i S-regeringens nye grønne forskningsstrategi, der indeholder fire konkrete ”forskningsmissioner”, der skal bidrage til den grønne omstilling. Heraf handler en af dem handler om genanvendelse og reduktion af plastikaffald. Ifølge regeringen er en vigtig del af strategien, at et tæt samspil med erhvervsliv skal få de nye grønne teknologier ud at virke.

Det er helt rigtigt set at sætte fokus på plastaffald i den nye grønne forskningsstrategi, mener Niels Bukholt, der er chefkonsulent i Dansk Industri og sekretariatsleder i Affalds- og ressourceindustrien (ARI).

”Den struktur, der har været i affaldssektoren, har medvirket til, at vi ikke er kommet i gang med det område, men nu er der jo kommet en ny affaldsaftale og en ny struktur på sektoren, som skaber et fundament for, at private virksomheder kan udvikle selskaber herhjemme til at sortere og genanvende plastaffald,” siger Niels Bukholt med henvisning til den affaldsaftale, der faldt på plads i juni i år.

En aftale, der blandt andet betød flere udbud og liberalisering i affaldssektoren.

”Nu er der nogen, der kan spille sammen med den her forskningsstrategi og få glæde af initiativerne,” siger Niels Bukholt.

I regeringens strategi peges der på, at der i dag på universiteterne i Danmark findes mange kompetencer inden for livscyklusvurderinger, miljøhensyn i produktudvikling, forbrugeradfærd, affald og genanvendelse, og at forskningen inden for plastik foregår på flere forskningsinstitutioner.

Med strategien vil regeringen styrke den forskningskapacitet. Ifølge forskningsstrategien er der potentiale for at skabe en ny erhvervsmæssig styrkeposition, men der eksisterer ikke en veletableret industri omkring genanvendelse af plastikaffald i dag.

At koble erhvervslivet og universiteterne tættere sammen var desuden også et af de punkter, som klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi gjorde opmærksom på.

Hvilket potentiale er der i at styrket samarbejdet mellem forskningsverdenen og virksomhederne i forhold til at få nedbragt CO2 og skabt nye forretningsmuligheder?

”Der er jo rigelige muligheder for begge dele. Regeringen pointerer jo også selv, at vi mangler teknologi til at gøre noget fornuftigt med alt den plastik, vi nu vil udsortere fra forbrændingsanlæggene. Noget af det kan vi mekanisk genanvende umiddelbart, men der er en ikke ubetydelig delmængde af det, som vi i dag ikke har en rigtig god teknologisk løsning på, fordi det ikke lige umiddelbart egner sig til mekanisk genanvendelse, og kemisk genanvendelse måske ikke er nået så langt endnu,” siger Niels Bukholt.

”Man skal fokusere på mixet i dels at få det mekaniske gjort bedre, men også få sorteringen gjort bedre. Der er en del firmaer, der eksempelvis arbejder med forsøg på at stregkode forskellige plastemballager eller at stoppe sporingsstoffer i plasten, så man kan få det udsorteret til langt større grad af perfektion,” siger Niels Bukholt.

Lykkes det, er perspektiverne store, mener han.

”Så ligger vejen til at få plastik genanvendt til blandt andet fødevareemballage jo meget nærmere - hvis man rent faktisk står tilbage med viden om, at det her var fødevareemballage i første omgang, så kan det også blive det igen.”

Hvordan kommer den strategi i forlængelse af affaldsaftalen fra juni set med dine øjne?

”Det er jo ikke, fordi forskningsstrategien følger i direkte forlængelse af aftalen, men de bakker op om hinanden forstået på den måde, at nu er affaldssektoren klar til at indgå i et samarbejde og klar til at etablere anlæggene og dermed få glæde af de midler og det fokus, der kommer med forskningsstrategien. Nu er man i en position, hvor man kan tage imod strategien og samarbejde om at realisere den,” siger Niels Bukholt, der ser optimistisk frem mod den teknologiske udvikling på affaldsområdet i de kommende år:

”Forhåbningen for de kommende år er, at både danske og udenlandske virksomheder begynder at etablere sig inden for sektoren med at sortere og genanvende plast, og at man bruger de midler, der kommer med det her og bruger de muligheder, der også er for et tættere samarbejde med universiteterne til at få lavet de her anlæg helt rigtigt.”

Relaterede

PolicyWatch_TrialBanner 14 dage.png

Seneste nyt

Job

Se flere

Se flere

Seneste nyt fra Watch Medier