PolicyWatch

Nye afgørelser sender Skat på vinderkurs i opgør med storkoncerner

Ny dom fra Østre Landsret sender en milliard-skatteregning til fem kapitalfonde og en japansk medicinalvirksomhed. Skat står nu med gode kort på hånden i en stribe andre storopgør mod multinationale selskaber.

De fem kapitalfonde Apax, Blackstone, KKR, Permira og Providence overtog i 2005 det danske teleselskab TDC. Siden førte fondene milliarder ud af Danmark. Det udløser nu en skatteregning på 817 mio. kr. Arkivfoto. | Foto: Jens Dige/Ritzau Scanpix

De danske skattemyndigheder har fået nye muskler i et langstrakt kæmpeopgør mod en stribe multinationale selskaber.

Nye domstolsafgørelser gennemhuller en manøvre, som mange multinationale selskaber i 00’erne udnyttede til at undgå skattebetalinger i Danmark. Dermed står Skat nu med det bedste kort på hånden i en kamp, der kan sende milliarder i den danske statskasse.

Torsdag afsagde Østre Landsret dom i to sager med Skattestyrelsen på den ene side og henholdsvis det japanske medicinalselskab Takeda og fem kapitalfonde, der tidligere ejede telekoncernen TDC, på den anden. Skat vandt begge sager, og det betyder, at kapitalfondene og Takeda nu samlet står til en skattebetaling på 1,2 mia. kr.

»Overordnet er det åbenbart, at Skatteministeriet kan være mest tilfreds med dagens domme,« siger Anders Nørgaard Laursen, professor på juridisk institut på Aarhus Universitet.

Sagerne er en del af et større kompleks, de såkaldte beneficial owner-sager, hvor Skattestyrelsen samlet har rejst krav om skattebetalinger på 6,8 mia. kr. mod 48 selskaber.

Substansen i sagerne er, at selskaberne har ført penge i form af rente- eller udbyttebetalinger fra Danmark til et selskab i et andet EU-land og derfra – eventuelt via flere andre selskaber – videre til den endelige ejer.

Manøvren har efter selskabernes opfattelse medført, at overførslerne var skattefrie. Skat ser dog helt modsat på sagen og har siden slutningen af 00’erne, hvor der begyndte at komme større fokus på skattely og skattebetalinger, rejst massive skattekrav.

Opgøret har bølget frem og tilbage i årevis, men Skat fik medvind, da EU-domstolen i 2019 afklarede en række fortolkningsspørgsmål til fordel for myndighederne.

Flere sager på vej

Nu står en stribe retssager til at gå i gang ved de danske domstole. De første to sager blev afgjort i foråret, hvor Skat vandt én og tabte én. Og efter de to nye domme torsdag vurderer flere eksperter, at landsretten grundlæggende har slået fast, at den manøvre, selskaberne har benyttet, nemlig at indskyde selskaber mellem det danske selskab og ejeren i udlandet, ikke fritager dem fra at betale skat.

Og det tegner til at få væsentlig betydning for de mange sager, der venter forude.

»Der er for så vidt ikke noget overraskende i de her domme. De spor, der allerede var lagt ud af EU-domstolen, kan ikke have været rar læsning for skatteyderne,« Anders Nørgaard Laursen, professor på juridisk institut på Aarhus Universitet.

Det at TDC og Takeda har tabt, kan det tolkes som et signal om, at andre selskaber, der har rentesager, får det svært?

»Ja, det vil jeg klart sige. Men man skal huske, at der kan være forskelle i de faktiske forhold,« siger Anders Nørgaard Laursen.

Landsdommer Karen Hald har ikke specifikt kendskab til de øvrige sager i komplekset, men hun bekræfter, at TDC/Takeda-dommene kan få betydning.

»Den afsagte dom vil få sædvanlig præjudikatsværdi for øvrige sager. Det vil sige, den er ikke afgørende, men kan blive styrende for, hvordan man vil se på lignende situationer,« skriver hun i en e-mail til Finans.

Skattestyrelsen vil ikke kommentere dommenes betydning.

»Skattestyrelsen tager begge domme til efterretning,« hedder det i en mail fra styrelsens presseafdeling.

Ikke fritaget for skat

Sagerne er meget komplekse, og der er juridiske forskelle på rente- og udbyttesagerne. Ifølge flere juridiske eksperter har landsretten dog nu lagt sig fast på, at selskabernes gennemgående grundkoncept i begge sagstyper ikke fritager dem for at betale skat.

I sagerne mod de tidligere TDC-ejere og Takeda konkluderer landsretten, at indskydelsen af selskaber mellem det danske selskab og den reelle modtager af betalingerne er et kunstigt arrangement.

»Landsretten fandt i begge sager, at de omhandlede moderselskaber ikke kunne anses for renternes ”retmæssige ejere”, idet selskaberne var indskudt mellem de danske selskaber og det holdingselskab/de kapitalfonde, som havde ydet lånene, og at selskabskonstruktionen var etableret som led i ét samlet og på forhånd tilrettelagt arrangement uden forretningsmæssig begrundelse,« hedder det i Østre Landsrets omtale af torsdagens dom.

For at vinde de kommende sager ved domstolene skal selskaberne dermed dokumentere andre særlige forhold, der kan gøre overførslerne skattefrie. Det kan f.eks. være, at det land, pengene ultimativt er landet i, har en skatteaftale med Danmark.

Endeligt slag skal stå i Højesteret

Der lægges nu op til, at det endelige slag skal stå i Højesteret.

»Vi er selvsagt ikke tilfredse med resultatet, men nu skal vi først og fremmest have nærlæst præmisserne i dommen og drøftet denne med vores klient,” udtaler Lasse Esbjerg Christensen, partner i advokatfirmaet Plesner og advokat for Takeda.

»Der er tale om mange særdeles komplicerede og principielle spørgsmål, hvorfor det nok har været forventningen, at det - uanset hvad landsretten måtte komme frem til - ville blive op til Højesteret at træffe den endelige afgørelse (...) Dette er stadig vores forventning i denne sag,« udtaler Lasse Esbjerg Christensen.

De fem kapitalfonde, Blackstone, Permira, KKR, Providence og Apax, overtog hovedparten af TDC i 2005 og forlod ejerkredsen igen i 2012.

Gennem ejerperioden førte fondene milliarder af kroner i rentebetalinger fra Danmark til Luxembourg, og Østre Landsret har altså nu slået fast, at der skal betales skat af overførslerne.

Af kapitalfondenes processkrift fremgår det, at det samlede krav mod de daværende TDC-ejere lyder på 817 mio. kr., hvoraf de fem kapitalfonde hæfter for 784 mio. kr. Blackstone har fået det største krav på 192 mio. kr., kravet mod KKR lyder på 160 mio. kr., Permira 159 mio. kr., Providence 144 mio. kr. og Apax 129 mio. kr. Oveni kommer en regning på 250 mio. kr., som fondene blev dømt til at betale i en udbyttesag i foråret.

Det japanske medicinalfirma Takeda overtog i 2011 medicinalkoncernen Nycomed fra et konsortium anført af kapitalfonden Nordic Capital. Nordic Capital overførte fra 2007-2009 store summer i rentebetalinger fra Danmark til Sverige, og det har fået Skat til at rejse et skattekrav på 369 mio. kr. Et krav Østre Landsret altså nu bakker op.

Blandt de selskaber, der senere skal slås med Skat om overførsler til udlandet er amerikanske Cook Group, medico-koncernen Danaher, der i 2003 overtog danske Radiometer, og den hollandske søtransportkoncern Heerema.

Flere advokater har påpeget, at rammerne for vurderingen af sagerne har forandret sig i takt med, at der gennem de seneste 10-15 år politisk er kommet større bevågenhed på skattebetalinger.

»Den af G20/OECD og EU drevne proces rettet mod internationalt misbrug af skatteregler i det seneste årti har ikke blot ført til vedtagelsen af et stort antal nye anti-misbrugsregler, men har også ændret den politiske holdning til, hvornår der i det hele taget foreligger et misbrug. Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, at spørgsmålet om, hvorvidt der på et givent tidspunkt har foreligget misbrug, skal vurderes i forhold til forståelsen af de anti-misbrugsregler, der var gældende på det pågældende tidspunkt,« hedder det i et processkrift fra Plesner i forbindelse med NetApps sag i foråret.

Skat vinder milliardopgør med tidligere TDC-ejere 

Mere fra PolicyWatch

Støttepartier afviser tilskud til grønne lastbiler

Hverken Enhedslisten eller Radikale Venstre ser et stort behov for, at staten skal give tilskud til vognmændsindkøb af lastbiler, der kører på el eller brint, selvom prisen på disse stadig er markant dyrere end alternativerne, der kører på fossile brændstoffer.

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier