PolicyWatch

Debat: Sammen er pensionssektoren stærk – det afgørende er arbejdsfordelingen

Fremtidens ATP: Opdelingen af det danske pensionssystem i tre søjler er et grundelement både nu og i fremtiden, mener adm. direktør i brancheorganisationen Forsikring & Pension, Kent Damsgaard, i dette første indlæg i en debatserie om fremtiden for ATP.

Foto: PR/Forsikring & Pension

Finanswatch har spurgt mig: Har ATP bevaret sin relevans i samfundet? Som repræsentant for den samlede private del af pensionsbranchen synes jeg, at det er et godt og vigtigt spørgsmål.

Det korte svar er ja. Sammen er vi stærke – det afgørende er en god arbejdsdeling mellem ATP og pensionsbranchen, og den skal vi blive ved med at sikre. For samlet set har Danmark et fantastisk stærkt pensionssystem– med stor betydning både for den enkelte dansker og for Danmark som helhed. Både når det gælder trygheden i alderdommen og investeringer i at skabe en positiv udvikling af vores samfund.

Sikrer mod fattigdom

Det danske pensionssystem er tredelt, og det er helt centralt med et godt samspil mellem de tre dele: Grunddelen består af folkepensionen og ATP, der skal sikre ældre mod fattigdom. Det er lovbestemte pensionsordninger, og der er ingen valgfrihed.

Men ATP adskiller sig fra folkepensionen ved at være en bidragsbaseret ordning for personer på arbejdsmarkedet og personer på overførselsindkomst.

Den anden del er arbejdsmarkedspensionerne, der er med til at sikre danskerne en levestandard i pensionstilværelsen, som i bedst muligt omfang afspejler livet som aktiv på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedspensionerne er aftalebestemt, bidragsfinansieret som en andel af lønnen og solidarisk indrettet. Den sidste del er de individuelle pensioner, som er selvbestemt og helt egenfinansieret.

De tre dele supplerer hinanden – folkepension og ATP sikrer imod, at vi har fattige pensionister, arbejdsmarkedspensionerne sikrer brede dele af befolkningen med en fornuftig økonomisk dækning som pensionist sammenlignet med i tiden som lønmodtager, og de private pensioner gør det muligt at spare yderligere og frivilligt op.

Alle tre dele er med til at sikre, at vi i Danmark år efter år bliver kåret til at have et pensionssystem i verdensklasse. Så som del af vores samlede pensionssystem så har ATP bestemt en relevans for samfundet og for den enkelte dansker, så længe vi sikrer et ordentligt samspil og en klar arbejdsdeling mellem de tre dele.

Sammen investerer vi to gange Danmarks BNP

De danske pensionskasser og selskaber har sammen med ATP en investeringskapital på mere end 4000 mia. kr. Det er to gange det samlede BNP for Danmark. Det er meget store tal, og det viser, hvilken styrke danskernes samlede pensionsopsparing rummer, når det handler om investeringer.

Danskernes pensionsopsparinger skal forvaltes med det mest attraktive afkast for, at både nuværende og kommende pensionsmodtagere kan få de bedst mulige pensioner.

Vi er, naturligvis, afhængige af, at der er gode rammevilkår for at investere i Danmark, ligesom vi også arbejder for gode investeringsrammer i Europa ved at påvirke udformningen af europæiske regler og lovgivning på området. Det giver os mulighed for at investere i afkast – og i udvikling – både inden for og uden for landets grænser. Det er en kerneopgave for Forsikring & Pension.

Den fælles investeringsstyrke mellem ATP og den samlede private pensionsbranche er med til at udvikle Danmark og er med til at imødekomme en række samfundsmæssige behov. Vi er blandt andet blevet gode til at bygge skoler, kontorbygninger og sundhedshuse. Faktisk er vi i fællesskab én af landets største ejere af beboelses- og erhvervsejendomme og er bygherrer i en lang række ejendomsudviklingsprojekter. Herigennem er vi med til at præge udviklingen i byggeriet og sætte standarder for fremtidens byggeri.

Den danske pensionsbranche satte i 2019 et ambitiøst mål om yderligere 350 mia. kr. i grønne investeringer frem mod 2030. Og allerede det første år er der investeret 50 mia. kr. – altså mere end, hvad der var forventet. Derudover investerer også ATP betydeligt i den grønne omstilling. Danskernes pensionsopsparing er således i høj grad med til at sikre, at der tages afgørende skridt i klimakampen.

Både hos ATP og den private pensionssektor investerer vi ansvarligt og bedriver aktivt ejerskab. Når vi investerer så mange penge, i mange forskellige lande og brancher, så giver det både dilemmaer og forpligtigelser. Det gælder fx ift. sundhed, menneskerettigheder, skat m.v.

Det ansvar er vi fælles om at løfte. Nu og i fremtiden.

Læs tidligere indlæg i debatserien om ATP her:

ATP var et mere end "kærkomment initiativ" i 60erne - nu bliver fremtiden sat til debat 

Mere fra PolicyWatch

Trial banner

Seneste nyt

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier