PolicyWatch

Overblik: 16 initiativer mod finansiel kriminalitet

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) præsenterede onsdag 16 initiativer til at bekæmpe svindel i finanssektoren.

Et bredt flertal i Folketinget offentliggjorde onsdag en aftale, der skal sikre en bedre indsats i kampen mod finansiel kriminalitet

I alt 16 initiativer skal give Finanstilsynet bedre redskaber til at sætte ind over for svindel i finanssektoren. 

Her er initiativerne: 

* Markant styrkelse af kontrol- og indgrebsbeføjelser:

- Finanstilsynet får en bred adgang til at udstede administrative bødeforelæg. 

- Finansielle virksomheders oplysningspligt over for Finanstilsynet udvides, så de får pligt til at rette forkert afgivne oplysninger

- Finanstilsynet får adgang til at udpege en sagkyndig person, der efter mandat fra Finanstilsynet i en kortere periode kan følge den daglige drift i institutterne, hvor der er behov for at følge en virksomhed med risici for finansiel kriminalitet.

- Styrkelse af whistleblowerordningerne gennem forbud mod tavshedsklausuler.

- Finanstilsynet får mulighed for at udstede påbud om, at en virksomhed ikke må tage nye kunder, hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af centrale hvidvaskregler i virksomheden.

- Finanstilsynet understøtter den finansielle sektor med at opbygge fælles infrastruktur, der kan styrke virksomhedernes processer for kundekendskab.

* Betydelig skærpelse af sanktionsmulighederne:

- Skærpelse af strafansvar for afgivelse af urigtige oplysninger til Finanstilsynet.

- For grove overtrædelser af hvidvaskloven og lov om finansiel virksomhed øges forældelsesfristen til ti år.

- Skærpelse af sanktioner over for revisorer, der overtræder hvidvaskloven, så de kan fratages deres autorisation ved overtrædelser af hvidvaskloven

- En arbejdsgruppe skal klarlægge, hvordan det i højere grad kan sikres, at ledelsen i en finansiel virksomhed kan holdes erstatnings- og strafferetligt ansvarlig for overtrædelse af den finansielle lovgivning.

* Øgede ressourcer og klarere organisatorisk fokus:

- Finanstilsynets organisation ændres med henblik på et stærkere fokus på forebyggelse og bekæmpelse af finansiel kriminalitet og for at sikre, at Finanstilsynet skal tage mere datadrevne tilsynsmetoder i brug.

- Finanstilsynet og Justitsministeriets område tilføres flere ressourcer til styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet, og der gennemføres en runde af hvidvaskinspektioner i de største banker.

- Finanstilsynets bestyrelse skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed svarende til fit & proper-kravene, som gælder for finansielle virksomheder. 

Derudover stilles der krav om, at formanden og næstformanden for Finanstilsynets bestyrelse ikke har haft ansættelse i en finansiel virksomhed eller har været medlem af bestyrelsen for en større finansiel virksomhed i de seneste fem år.

- Der indføres en vidensklausul for Finanstilsynets direktion og nøglemedarbejdere. Disse medarbejdere skal holde en pause inden jobskift, hvis de ønsker ansættelse i den finansielle sektor.

- Samarbejdet og koordineringen mellem myndigheder og virksomheder i Hvidvaskforum styrkes.

- Styrkelse af sagkundskab under domstolsbehandling.

Initiativerne forventes at få fuld effekt i løbet af et par år.

Kilde: Erhvervsministeriet.

/ritzau/

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Seneste nyt

PolicyWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier