PolicyWatch

Statens ventede olieindtægter baseres på brud på Parisaftalen

Finansministeriets skøn over olieindtægter frem til 2047 går ud fra, at Parisaftalen ikke bliver overholdt.

Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Finansministeriet har givet Folketinget et billede af den danske stats langsigtede indtægter fra Nordsøen, som baserer sig på, at verden ikke lever op til Parisaftalen, men bevæger sig mod mere end tre graders temperaturstigning i 2100.

Dermed tegnes et billede af næsten dobbelt så store forventede indtægter til staten under den resterende del af Nordsøeventyret, som hvis man havde lagt Parisaftalens mål om højst to graders opvarmning til grund.

Det fremgår af et svar, som den nye skatteminister Morten Bødskov (S) har afgivet til Alternativets klima- og energiordfører, Rasmus Nordqvist.

Det skriver Information.

Ifølge svaret kan den danske stat i tiden frem til 2047 forvente indtægter fra Nordsøen på sammenlagt godt 154 milliarder kroner, hvis man som i Finansministeriets seneste Økonomisk Redegørelse lægger et scenarie til grund, som ikke lever op til Parisaftalen.

Hvis man i stedet havde baseret sig på et scenarie, der respekterer Paris-målene, ville de forventede Nordsø-indtægter skrumpe til 88 milliarder kroner for hele perioden frem til 2047.

"Hvis vi arbejder ud fra, at vi skal leve op til Parisaftalen og FN's verdensmål, sådan som vi har forpligtet os til det, så ser økonomien i Nordsøproduktionen helt anderledes ud," siger Alternativets Rasmus Nordqvist.

Lørdag kunne Information berette, at Skatteministeriet skønner den eventuelle ekstra indtægt ved at forlænge olie- og gasproduktionen til 2055 via en ny udbudsrunde til under to milliarder kroner.

I sin fremskrivning af statens indtægter frem til 2047 under de gældende koncessioner har Finansministeriet som fast rutine brugt et scenarie for global olieproduktion og -prisudvikling fra det Internationale Energiagentur (IEA), som agenturet kalder New Policies Scenario.

Scenariet beskriver ifølge IEA "fornemmelsen af, hvor dagens politiske ambitionsniveau sandsynligvis vil bringe energisektoren hen".

Scenariet medtager således effekten af allerede besluttede politikker for klimaindsatsen i verdens lande plus den forventede virkning af landenes nationale bidrag som indberettet til Paris-processen.

Disse bidrag er imidlertid helt utilstrækkelige til sikring af Parisaftalens mål og sætter verden på kurs mod mere end tre graders opvarmning i 2100.

Derfor opererer IEA også med et såkaldt Sustainable Development Scenario, der ifølge agenturet "er helt i overensstemmelse med sikring af Parisaftalens langsigtede mål".

I dette grønnere scenarie dæmper verden gradvist sin efterspørgsel efter olie og sin olieproduktion resulterende i lavere olieindtægter til lande med produktion.

Finansministeriet har under den forrige V-regering aldrig lagt dette mere bæredygtige Paris-scenarie til grund for sine skøn over de langsigtede indtægter fra Nordsøproduktionen, uanset at Danmark har forpligtet sig på Parisaftalens mål.

Nye tal: Kun lille gevinst ved nye olietilladelser i Nordsøen

Dansk olie-entreprenør fordobler salget 

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Seneste nyt

PolicyWatch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier