PolicyWatch

Debat: Fasthold CO2-fangstambitioner og løft blikket ud over egne grænser

Det går ud over både klima og danske CCUS-aktørers konkurrenceevne, hvis Danmark udskyder reduktioner og ikke udnytter samspillet med andre lande.

CCUS-industrien (carbon capture utilisation & storage, red.) er en helt ny værdikæde, hvor både fangst af CO2, transportinfrastruktur, anvendelse og lagring er nye tandhjul, der skal bygges, før hele maskinen virker, som den skal. Her er det en fordel, at man kan udvikle industrien på tværs af landegrænser og udnytte de samspilsfordele, det indebærer. For det, der betyder noget for klimaet, er, at CO2’en hurtigst muligt fanges og lagres eller anvendes til at fortrænge fossile brændsler.

Hvor CO2’en lagres betyder derimod ikke noget for klimaeffekten, og samarbejde på tværs af grænser gør, at vi hurtigst muligt kan komme i gang med CO2-fangst på danske skorstene.

Der er bred politisk opbakning til, at CCS skal hente 0,9 mio. ton CO2-reduktioner i 2025, hvilket udgør en betydelig del af indfrielsen af 2025-målet. Reduktionen fra CCS på danske skorstene er med andre ord allerede regnet ind i opfyldelsen af vores klimamål. Det reduktionsløfte må og kan regeringen ikke svigte. For Danmark mangler i forvejen betydelige reduktioner både i forhold til 2025- og 2030-mål. Det politiske fokus skal derfor bruges på at finde flere reduktioner - ikke på at forsinke de reduktioner, der allerede er besluttet.

Sæt i gang

Vi opfordrer derfor danske politikere til at holde fast i de besluttede rammer for det kommende CCUS-udbud og samtidig få danske lagringsfaciliteter klar hurtigst muligt.

Folketingets partier har besluttet, at første udbudsrunde i CCUS-puljen skal gennemføres i indeværende år. Den tidslinje har været kendt længe, og danske aktører på tværs af værdikæden har sat alle kræfter ind for at kunne levere på de politiske målsætninger.

Vi bør ikke anskue første udbudsrunde som en isoleret brik, men snarere se det som startskuddet til en lovende dansk CCUS-industri. Vi skal ikke vente på, at alle brikkerne er på plads, for jo hurtigere vi kommer i gang, desto nemmere bliver det for flere aktører løbende at komme med på vognen i de kommende år. Samtidig er CO2-fangst grundlæggende for ikke alene lagring, men også for anvendelse i PTX-anlæg.

Skal Danmark være CCS- og PTX-foregangsland, er det helt nødvendigt, at første runde udbud sker hurtigst muligt. Det er bare med at komme i gang og holde fast i de høje ambitioner, som man med et bredt politisk flertal har besluttet, og som store dele af industrien har sat alle sejl til at indfri.

Vigtigt at favne mulighederne for internationalt samarbejde

International konkurrence og varernes fri bevægelighed er en af grundpillerne i Europas vækst og velstand. Det gælder også i forhold til udvikling af CCUS-industrien.

Udviklingen af en konkurrencedygtig og effektiv fangst, lagring og udnyttelse af CO2 er nemlig ikke noget, der kan ske i en isoleret dansk osteklokke. CCUS bliver en international industri, hvor samarbejde og konkurrence på kryds og tværs af Europas landegrænser skal sikre, at vi fuldt ud og mest effektivt udnytter de bedste kilder, lagrings- og anvendelsesmuligheder.

Danmarks undergrund giver gode muligheder for konkurrencedygtig lagring, og flere professionelle og kompetente operatører er klar til at udnytte de potentialer. De konkurrencefordele indebærer, at der kan tiltrækkes CO2 fra skorstene rundt om i Europa. Vi skal derfor ikke lukke os om os selv, men i stedet omfavne de muligheder, som samarbejde på tværs af Europa giver for at sikre skala, bedre udnyttelse og lavere enhedsomkostninger. Det forudsætter naturligvis også, at de regulatoriske rammer kommer hurtigt på plads.

Udviklingen af lagring i Danmark bliver uden tvivl et vigtigt tandhjul i den samlede europæiske CCUS-maskine, men det vigtigste er, at vi hurtigst muligt kommer i gang med fangsten, så alle de andre tandhjul også kommer til at snurre.

Hvis vi tror, at vi ikke kan komme ud af starthullerne, før der står ’Made in Denmark’ på alle maskinens tandhjul, så bliver Danmark sejlet agterud. Det vil skade både klimaet og den danske værdikædes internationale konkurrenceevne.

CCS-alliance med over 40 virksomheder savner logik i danske planer

Forsyningsselskaber beskylder Energistyrelsen for at bremse CO2-fangst

Norsk stasminister opfordrer til CO2-aftale mellem Danmark og Norge

Mere fra PolicyWatch

Læs også

Relaterede

Seneste nyt

Watch job

Se flere jobs

Se flere jobs

Seneste nyt fra Watch Medier